App kiểm tra hóa đơn

  • Thread starter minhhuy80
  • Ngày gửi
minhhuy80

minhhuy80

MáyTínhBánHàng https://maytinhbanhang.best.systems
12/11/18
3
1
1
43
maytinhbanhang.best.systems
Có ai biết có app nào nhập hóa đơn rồi tính tiền đê kiểm tra, bạn em dùng excel nhưng em nghe nói có app tính tại quầy nhanh hơn.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều