Phương pháp kê khai thuế dành cho cá nhân, hộ kinh doanh.

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, Hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế, bao gồm: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu như cơ quan chức năng công nhận, thì không phải nộp Phụ lục Bảng theo mẫu ban hành kèm theo.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động SXKD.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế, thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Nếu người nộp thuộc trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì hạn nộp là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định, đồng thời, phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Còn nếu, đối tượng nộp thuế kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Cũng theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

Nguồn: Tạp chí tài chính
 

Xem nhiều