Khắc phục sự cố kết nối mạng doanh nghiệp

  • Thread starter Tin Học 3H
  • Ngày gửi
Tin Học 3H

Tin Học 3H

Dịch vụ IT Thuê Ngoài cho doanh nghiệp SME
Thành viên BQT
Việc kết nối mạng không ổn định (Wi-Fi, LAN, WAN) làm việc truy cập các hệ thống quản lý (kế toán, erp, scm, crm, VoIP...) chậm, không ổn định, trải nghiệm người dùng không tốt, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dịch vụ "Khắc phục sự cố kết nối mạng doanh nghiệp" sẽ khắc phục sự cố mạng, khôi phục kết nối, đảm bảo các hoạt động kinh doanh ổn định, sẵn sàng liên tục.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều