Quy định mới dành cho lao động thử việc năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
Căn cứ theo nội dung trong bộ Luật lao động năm 2019, ở vị trí thử việc người lao động sẽ có những trách nhiệm và quyền lợi mới như sau:

Được ký hợp đồng lao động để thử việc:

Khoản 1, Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 quy định, khi có thỏa thuận và việc làm thử, NLĐ và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ.

Như vậy, thay vì ký hợp đồng thử việc, các bên cũng có thể ký HĐLĐ có điều khoản quy định về thử việc. Với việc giao kết HĐLĐ để thử việc, NLĐ sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi hơn so với hợp đồng thử việc.

Người lao động có bắt buộc phải thử việc không?

Trong Bộ Luật lao động năm 2019, không có quy định nào bắt buộc NLĐ phải thử việc trước khi tiến hành giao kết HĐLĐ. Việc có áp dụng thử việc hay không là do thỏa thuận giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Bởi căn cứ tình hình thực tế, trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng lao động đều yêu cầu NLĐ phải thử việc trước khi ký hợp đồng làm việc chính thức. Mặt khác, Khoản 3 Điều 24 Bộ Luật lao động năm 2021 cũng quy định: Không áp dụng thử việc đối với NLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng.

Như vậy, NLĐ sẽ không phải thử việc đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng mà được ký HĐLĐ luôn.

Thời gian thử việc:

Như nội dung đề cập bên trên (phần 1), thời gian thử việc sẽ do các bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, đồng thời chỉ được thử việc 01 lần với 01 công việc và bảo đảm điều kiện về thời gian với từng chức danh công việc cụ thể.

Chế độ đối với lao động thử việc:

Tuy chưa chính thức thiết lập mối quan hệ lao động, thế nhưng NLĐ làm thử việc cũng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về điều kiện lao động và chế độ bảo hiểm. Cụ thể:

Về điều kiện lao động:

Thời gian làm việc: Được đảm bảo về thời gian làm việc bình thường không vượt quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần; thời gian làm thêm giờ không nhiều hơn mức quy định.

Thời gian nghỉ giữa ca: Tối thiểu nghỉ 30 phút liên tục nếu làm việc vào ban ngày, và tối thiểu nghỉ 45 phút liên tục nếu ca làm việc ban đêm. Nếu NLĐ làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Nghỉ hằng năm: NLĐ thử việc cũng được tính hưởng phép năm nếu tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc. (căn cứ Khoản 2 Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

Nghỉ lễ, Tết:
Trong các dịp lễ, Tết, NLĐ được nghỉ làm hưởng nguyên lương, do vậy, trong thời gian thử việc, NLĐ cũng được nghỉ làm trong các dịp này và hưởng theo mức lương thử việc đã thỏa thuận.

Về chế độ bảo hiểm:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng đối với NLĐ ký HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng trở lên. Cho nên, nếu ký HĐLĐ để thử việc thì đồng nghĩa NLĐ sẽ được người sử dụng lao động đóng BHXH.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều