Phân biệt thực hiện chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Trong tình hình dịch Covid-19 hoành hành, nhiều yêu cầu cấp bách được đặt ra, Chính phủ và Nhà nước đã ban hành nhiều công điện và chỉ thị hướng dẫn người dân thực hiện phòng và chống dịch. Tiêu biểu có 3 chỉ thị quan trọng bao gồm chỉ thị 15, 16 và 19. Với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân Việt chúng ta cần hiểu rõ và nghiêm túc chấp hành những quy định chung.

chi-thi-16.png
 

Xem nhiều