hạch toán chi phí mua hàng khác tháng với hóa đơn hàng về nhập kho

  • Thread starter KimLienVB
  • Ngày gửi
K

KimLienVB

Sơ cấp
15/9/17
49
6
8
38
a/c/e cho e hỏi:
e hạch toán hóa đơn nhập kho thép ngày 03/2, hóa đơn chi phí của cảng ngày 26/1, nếu e phân bổ hóa đơn chi phí tháng 1 cho hàng hóa nhập kho tháng 2, thì sổ cái tài khoản 152 và sổ kho nguyên vật liệu của e sẽ bị lệch
nếu e cho ngày hạch toán của hóa đơn chi phí sang tháng 2 thì hóa đơn này lại lên bảng kê hóa đơn mua vào của tháng 1, không khớp với bảng kê hóa đơn đã dùng để kê khai thuế tháng 1 và 2 ạ.
ai biết chỉ giúp e với ạ?
e xin cảm ơn !
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều