Ghi nhan doanh thu phieu qua tang, voucher

 • Thread starter Vinh_Nguyen
 • Ngày gửi
V

Vinh_Nguyen

Sơ cấp
5/8/21
1
1
1
45
Dear anh/chị!

Tôi có trường hợp này nhờ các anh chị cho ý kiến tư vấn:

Tôi có công ty A chuyên ngành tư vấn quản lý khách sạn, chúng tôi xuất bán voucher (VC) cho công ty B (đại lý lữ hành) và VC đó được sử dụng tại Công ty C (khách sạn do bên A ký hợp đồng quản lý). Vậy hình thức ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn của Công ty A và C sẽ như thế nào?

Tôi đang theo hướng như sau:

Phương án 1:

 • Ký hợp đồng 3 bên
 • Công ty A khi xuất bán VC cho Công ty B ghi nhận doanh thu chưa thực hiện (TK3387) và lập phiếu thu (không xuất hóa đơn)
 • Khi khách hàng của Công ty B sử dụng VC tại Công ty C, Công ty C sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn cho Công ty A vào cuối tháng khi đã đối chiếu số lượng VC đã sử dụng.
 • Công ty A cân đối số đã thực hiện và ghi nhận doanh thu 511, đồng thời xuất hóa đơn cho Công ty B theo số đã thực hiện.
 • Vướng mắc: Công ty B không đồng ý vì họ đã xuất tiền, dù đã trưng nhiều bằng chứng của Cục thuế Hà nội về việc xuất bán phiếu quà tặng chưa phải xuất hóa đơn VAT
Phương án 2:

 • Ký hợp đồng 3 bên
 • Công ty A khi xuất bán VC cho Công ty B ghi nhận doanh thu chưa thực hiện (TK3387) và xuất hết hóa đơn VAT cho Công ty B.
 • Khi khách hàng của Công ty B sử dụng VC tại Công ty C, Công ty C sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn cho Công ty A vào cuối tháng khi đã đối chiếu số lượng VC đã sử dụng.
 • Công ty A cân đối số đã thực hiện và ghi nhận doanh thu 511.
 • Vướng mắc:
 • Doanh thu chưa thực hiện có được xuất hóa đơn VAT hay không?
 • Một VC đồng giá (chưa nói đến hoa hồng bán hàng) sẽ có 3 đơn vị xuất VAT có hợp lý không?
 • Cảm ơn mọi người rất nhiều!
 
 • Like
Reactions: MINA
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,304
1,506
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo các quy định về thuế thì chỉ xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.
Trong trường hợp này liên quan đến voucher chỉ khách sạn (C) xuất hóa đơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn, các giao dịch khác chỉ lập chứng từ thu tiền.

A và B trong giao dịch này cần xem xét rõ vai trò để xử lý kế toán đúng đắn. B chỉ là Agent, và nếu A cũng chỉ là agent mà không phải là principal, không ghi nhận doanh thu từ bán voucher mà chỉ ghi nhận hoa hồng được hưởng (nếu có).
 
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều