Đóng đủ 25 năm BHXH vào năm 2022, nghỉ hưu sẽ được hưởng bao nhiêu?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Căn cứ theo quy định mới nhất tại Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động khi đủ tuổi và đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng sẽ được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, năm 2022, lương hưu của lao động nam đủ điều kiện về hưu được tính như sau:

- Đóng đủ 20 năm BHXH vào năm 2022 thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

- Từ năm thứ 21 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Điều này có nghĩa là, lao động nam đủ điều kiện về hưu trong năm 2022 và đã đóng đủ 25 năm BHXH thì sẽ được nhận lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lương hưu năm 2022 của lao động nữ đủ điều kiện về hưu là:

- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

- Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%.

Như vật, lao động nữ khi đã đủ điều kiện về hưu năm 2021, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo Vietnamnet
 

Xem nhiều