Bạn đã biết về Cổng thông tin dành cho nhân viên

  • Thread starter nguyenngocxinh
  • Ngày gửi
N

nguyenngocxinh

Sơ cấp
13/7/21
6
1
3
23
www.surehcs.com
Mô hình quản trị Nguồn nhân lực đã và đang thay đổi theo xu hướng quản trị chuyên sâu. Các dịch vụ nhân sự được Lạc Việt xây dựng đầy ̣̣đủ theo vòng đời nhân viên tại doanh nghiệp. Hệ thống vượt ra ngoài phạm vi chỉ dành cho nhân viên chính thức. Từng dịch vụ chi tiết được Lạc Việt thiết kế xuyên suốt từ: Ứng viên – Hội nhập nhân viên mới – Chính thức – Nghỉ việc.
HR-Portal-745x385.png

Hệ thống Cổng thông tin dịch vụ nhân sự (SureHCS for Employee Self-Services) tạo ra các kênh truyền thông xuyên suốt và hiệu quả giữa các bên:

Ứng viên – Phòng Tuyển dụng – Bộ phận tuyển dụng.

Nhân viên mới – Quản lý trực tiếp – Đồng nghiệp – Các bộ phận nội bộ – Lãnh đạo.

Nhân viên – Quản lý – Bộ phận quản trị nguồn nhân lực.

Hệ thống Cổng thông tin dịch vụ nhân sự của SureHCS:

Giúp giảm thiểu công tác quản trị nguồn nhân lực.

Xây dựng môi trường văn hoá cho doanh nghiệp hiệu quả.

Truyền thông nội bộ xuyên suốt, quảng bá và tạo nên thương hiệu tuyển dụng cho Doanh nghiệp.

Giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian thực hiện quy trình.

Các dịch vụ nổi trội truyền thông xuyên suốt từ khi nhân viên còn là một ứng viên – làm việc & phát triển nghề nghiệp – nghỉ việc.

Xem thêm:
https://www.surehcs.com/cong-thong-tin-dich-vu-nhan-su
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều