muc khoan đien thoai

  • Thread starter tc21042013
  • Ngày gửi
tc21042013

tc21042013

Sơ cấp
29/6/21
22
1
3
31
mọi ng cho e hỏi: mứcc khoán tiền điện thoại cho các chuyên viên tại các phòng ban cấp huyện là bao nhiêu ạ. có van bản nào hướng dẫn cụ thể ko ạ
E cảm ơn ạ!
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
A

AM accounting

Sơ cấp
26/7/21
30
16
8
30
Chào bạn
Bạn tham khảo thử:
Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hàn chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
 
  • Like
Reactions: tc21042013
tc21042013

tc21042013

Sơ cấp
29/6/21
22
1
3
31
dạ cảm ơn bạn nhé!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều