Thuế TNDN đối với thuế nhập khẩu nộp bổ sung

  • Thread starter tocxuu
  • Ngày gửi
T

tocxuu

Sơ cấp
15/4/18
10
2
3
27
Em chào các anh chị,
Em có trường hợp này nhờ các anh chị giải đáp giúp.
Doanh nghiệp em năm 2021 cơ quan Hải Quan có kiểm tra bên em và ấn định thuế Nhập Khẩu cho các năm đã kiểm tra như sau do khai sai mã HS code :
- Năm 2019 : 890 triệu
- Năm 2020 : 770 triệu
Vậy đối với những khoản thuế nhập khẩu nộp bổ sung này em sẽ tính vào chi phí được trừ của năm 2021 hay điều chỉnh tờ khai thuế TNDN của năm 2019 và 2020 ạ. Em không tìm thấy văn bản nào quy định về vấn đề này ạ? Năm 2019 và năm 2020 bên em vẫn chưa thanh tra, kiểm tra thuế.
Em xin chân thành cảm ơn.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
451
31
28
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Em chào các anh chị,
Em có trường hợp này nhờ các anh chị giải đáp giúp.
Doanh nghiệp em năm 2021 cơ quan Hải Quan có kiểm tra bên em và ấn định thuế Nhập Khẩu cho các năm đã kiểm tra như sau do khai sai mã HS code :
- Năm 2019 : 890 triệu
- Năm 2020 : 770 triệu
Vậy đối với những khoản thuế nhập khẩu nộp bổ sung này em sẽ tính vào chi phí được trừ của năm 2021 hay điều chỉnh tờ khai thuế TNDN của năm 2019 và 2020 ạ. Em không tìm thấy văn bản nào quy định về vấn đề này ạ? Năm 2019 và năm 2020 bên em vẫn chưa thanh tra, kiểm tra thuế.
Em xin chân thành cảm ơn.
Chi phí phát sinh năm nào thì kê khai năm đó .Trường hợp năm trước chưa kê khai thì điều chỉnh tờ khai thuế năm trước .Liên quan đến chi phí , lợi nhuận và ảnh hưởng đến thuế TNDN
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
Em chào các anh chị,
Em có trường hợp này nhờ các anh chị giải đáp giúp.
Doanh nghiệp em năm 2021 cơ quan Hải Quan có kiểm tra bên em và ấn định thuế Nhập Khẩu cho các năm đã kiểm tra như sau do khai sai mã HS code :
- Năm 2019 : 890 triệu
- Năm 2020 : 770 triệu
Vậy đối với những khoản thuế nhập khẩu nộp bổ sung này em sẽ tính vào chi phí được trừ của năm 2021 hay điều chỉnh tờ khai thuế TNDN của năm 2019 và 2020 ạ. Em không tìm thấy văn bản nào quy định về vấn đề này ạ? Năm 2019 và năm 2020 bên em vẫn chưa thanh tra, kiểm tra thuế.
Em xin chân thành cảm ơn.
Trích Thông tư 78/2014/TT-BTC
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
2.
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Trích Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
03. Việc lựa chọn áp dụng các chính sách kế toán và trình bày các chính sách kế toán được thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”. ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

=> Thuế nhập khẩu bị ấn định và truy thu bởi cơ quan Hải quan vẫn được xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Doanh nghiệp nên lựa chọn điều chỉnh hồi tố. Tức là trình bày lại sổ sách kế toán của các năm liên quan số thuế bị truy thu, tính toán lại giá vốn hàng bán, lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN và nộp lại tất cả các báo cáo theo quy định liên quan.

 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều