Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong những trường hợp nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
165
69
28
webketoan.com.vn
Căn cứ khoản 2 điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, bao gồm:

1. Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đối với trường hợp này, sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện trả hồ sơ cho người lao động.
Trường hợp sau 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả mà người lao động không đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của 3 tháng nêu trên, trung tâm dịch vụ việc làm chuyển sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý.

2. Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp
Đối với trường hợp này, Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đối với trường hợp này, Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:
- Người lao động có việc làm.
- Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
- Người lao động đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
- Người lao động chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Người lao động bị tòa án tuyên bố mất tích.
- Người lao động bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.
Đối với trường hợp này, Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nguồn: VNExpress
 

Xem nhiều