Dịch vụ miễn phí kèm theo hàng nhập khẩu phải chịu thuế nhà thầu

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
914
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31556/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu thay cho nhà cung cấp không có trụ sở tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, đối với nhà cung cấp nước ngoài, nếu bán hàng vào Việt Nam mà không kèm theo thực hiện dịch vụ, đồng thời hàng chỉ được giao đến cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam thì được miễn nộp thuế nhà thầu.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa được giao vào bên trong lãnh thổ Việt Nam hoặc có kèm theo thực hiện dịch vụ, kể cả dịch vụ miễn phí và không phân biệt có hay không nằm trong giá trị hợp đồng cung cấp hàng hóa thì đều phải chịu thuế nhà thầu.

Cần lưu ý, khi tính thuế GTGT nhà thầu, chỉ tính thuế phần giá trị dịch vụ, phần giá trị hàng hóa sẽ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (trừ trường hợp không tách riêng được giá trị hàng hóa với dịch vụ thì phải chịu thuế trên toàn bộ hợp đồng).

Khi tính thuế TNDN nhà thầu, phải tính thuế toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Tỷ lệ tính thuế GTGT, thuế TNDN nhà thầu, tham khảo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 12 và tiết a khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Nguồn Luatvietnam.net
 
  • Like
Reactions: MINA
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều