Khai báo y tế đối với người dân TP.HCM

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Người dân tại TP. HCM phải khai báo y tế trên phần mềm của Bộ Công an trước khi ra đường

Công văn số 9517/SGTVT-KT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP. HCM về việc thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách

Sở Giao thông vận tải thành phố có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải sử dụng phần mềm khai báo y tế tại địa chỉ trang website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện việc kê khai trước khi tham gia giao thông, tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra khi lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối với các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện (có mã QR code): Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố, không thực hiện công tác kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch mà chỉ kiểm tra tại tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng, đề nghị các đơn vị yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải thực hiện việc khai báo y tế tại địa chỉ trang website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi tham gia giao thông.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều