Chi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có thỏa thuận việc trả hộ tiền thuê nhà trong hợp đồng lao động thì được phép hạch toán cả chi phí cách ly (do Covid-19) cho người lao động. Tuy nhiên, chi phí này vẫn phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Đối với chi phí xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động, được coi là "chi phí phúc lợi", nếu đáp ứng quy định tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ) thì cũng được hạch toán.

Cần lưu ý, đối với các chi phí phòng chống dịch Covid-19 nếu chứng từ chi có ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tiết đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.


Theo Luatvietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều