MN GIÚP EM VỚI Ạ

  • Thread starter htqanh
  • Ngày gửi
H

htqanh

Sơ cấp
4/9/21
1
0
1
22
Doanh nghiệp A sản xuất thuốc lá trong kỳ tính thuế có các số liệu sau:
1. Nhập khẩu 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ cho Ban giám đốc doanh nghiệp. Giá tính thuế nhập khẩu: 500.000.000 đồng/xe.
2. Mua 14.000 kg thuốc lá sợi từ một cơ sở sản xuất, giá mua (chưa thuế GTGT): 70.000 đồng/kg
3. Xuất kho 12.000 kg thuốc lá sợi để sản xuất thuốc lá điếu, định mức 0,3 kg thuốc lá sợi/cây thuốc lá.
4. Tình hình tiêu thụ thuốc lá điếu do doanh nghiệp sản xuất:
- Bán trong nước 10.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 105.000 đồng/cây.
- Ủy thác Xuất khẩu 7.000 cây, giá bán tại cửa khẩu xuất: 70.000 đồng/cây. Hoa hồng ủy thác đã thanh toán (chưa thuế GTGT): 10% giá trị hàng xuất. (Hàng XK có tờ khai hải quan nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng).
- Xuất dùng 2.000 cây thuốc lá để tổ chức hội nghị khách hàng, giá bán chưa thuế GTGT của thuốc lá Doanh nghiệp A cùng thời điểm: 105.000 đồng/cây.
- Bán cho cơ sở kinh doanh XNK 12.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 78.750 đồng/cây.
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp A phải nộp trong kỳ biết:
- Doanh nghiệp A không có sản phẩm và nguyên liệu tồn kho đầu kỳ.
- Thuế suất thuế NK ô tô: 70%; Thuế suất thuế TTĐB của ô tô: 50%, của thuốc lá: 75%; Thuế suất thuế GTGT các sản phẩm trên: 10%
- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ 10.000.000 đ
- Hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào đúng qui định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu.
 
Webketoan PRO
Tâm An - KTQT

Tâm An - KTQT

Tư vấn Kế toán online
16/2/21
73
21
8
tuvan.webketoan.vn
Doanh nghiệp A sản xuất thuốc lá trong kỳ tính thuế có các số liệu sau:
1. Nhập khẩu 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ cho Ban giám đốc doanh nghiệp. Giá tính thuế nhập khẩu: 500.000.000 đồng/xe.
2. Mua 14.000 kg thuốc lá sợi từ một cơ sở sản xuất, giá mua (chưa thuế GTGT): 70.000 đồng/kg
3. Xuất kho 12.000 kg thuốc lá sợi để sản xuất thuốc lá điếu, định mức 0,3 kg thuốc lá sợi/cây thuốc lá.
4. Tình hình tiêu thụ thuốc lá điếu do doanh nghiệp sản xuất:
- Bán trong nước 10.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 105.000 đồng/cây.
- Ủy thác Xuất khẩu 7.000 cây, giá bán tại cửa khẩu xuất: 70.000 đồng/cây. Hoa hồng ủy thác đã thanh toán (chưa thuế GTGT): 10% giá trị hàng xuất. (Hàng XK có tờ khai hải quan nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng).
- Xuất dùng 2.000 cây thuốc lá để tổ chức hội nghị khách hàng, giá bán chưa thuế GTGT của thuốc lá Doanh nghiệp A cùng thời điểm: 105.000 đồng/cây.
- Bán cho cơ sở kinh doanh XNK 12.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 78.750 đồng/cây.
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp A phải nộp trong kỳ biết:
- Doanh nghiệp A không có sản phẩm và nguyên liệu tồn kho đầu kỳ.
- Thuế suất thuế NK ô tô: 70%; Thuế suất thuế TTĐB của ô tô: 50%, của thuốc lá: 75%; Thuế suất thuế GTGT các sản phẩm trên: 10%
- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ 10.000.000 đ
- Hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào đúng qui định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu.
Bạn làm đi rồi mọi người sẽ nhận xét, chứ ace không có thời gian làm từ đầu cho bạn đâu.
 
  • Haha
Reactions: MINA
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
61
63
18
33
Doanh nghiệp A sản xuất thuốc lá trong kỳ tính thuế có các số liệu sau:
1. Nhập khẩu 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ cho Ban giám đốc doanh nghiệp. Giá tính thuế nhập khẩu: 500.000.000 đồng/xe.
2. Mua 14.000 kg thuốc lá sợi từ một cơ sở sản xuất, giá mua (chưa thuế GTGT): 70.000 đồng/kg
3. Xuất kho 12.000 kg thuốc lá sợi để sản xuất thuốc lá điếu, định mức 0,3 kg thuốc lá sợi/cây thuốc lá.
4. Tình hình tiêu thụ thuốc lá điếu do doanh nghiệp sản xuất:
- Bán trong nước 10.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 105.000 đồng/cây.
- Ủy thác Xuất khẩu 7.000 cây, giá bán tại cửa khẩu xuất: 70.000 đồng/cây. Hoa hồng ủy thác đã thanh toán (chưa thuế GTGT): 10% giá trị hàng xuất. (Hàng XK có tờ khai hải quan nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng).
- Xuất dùng 2.000 cây thuốc lá để tổ chức hội nghị khách hàng, giá bán chưa thuế GTGT của thuốc lá Doanh nghiệp A cùng thời điểm: 105.000 đồng/cây.
- Bán cho cơ sở kinh doanh XNK 12.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 78.750 đồng/cây.
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp A phải nộp trong kỳ biết:
- Doanh nghiệp A không có sản phẩm và nguyên liệu tồn kho đầu kỳ.
- Thuế suất thuế NK ô tô: 70%; Thuế suất thuế TTĐB của ô tô: 50%, của thuốc lá: 75%; Thuế suất thuế GTGT các sản phẩm trên: 10%
- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ 10.000.000 đ
- Hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào đúng qui định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu.
Ngày 30/9/2021 Webketoan có tổ chức 1 buổi sinh hoạt online dành cho các bạn sinh viên và kế toán mới ra trường nhằm hướng dẫn các bạn hiểu rõ môn học cũng như phần nào giải đáp vướng mắc của các bạn. Em có thể đăng ký tham dự trong bài viết này https://webketoan.com/threads/30785...n-cho-cac-ban-sinh-vien-chuyen-nganh-ke-toan/
⏰
Thời gian: Từ 19h00 đến 21h00, ngày 30 tháng 09 năm 2021
1f3a4.png
Diễn giả: chị Việt Hương - Thành viên Ban Quản Trị Webketoan
 
  • Like
Reactions: MINA
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều