Một số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
626
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31912/CTHN-TTHT ngày 17/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN

Trường hợp Công ty phát sinh thu nhập ở nước có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và đã nộp thuế TNDN tại đây thì số thuế TNDN đã nộp sẽ được khấu trừ tại Việt Nam nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 48 Thông tư 205/2013/TT-BTC .

Ngoài ra, cần lưu ý, thời gian xem xét khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam là không quá 3 năm trước thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế, trừ khi Hiệp định có quy định khác về giới hạn hưởng lợi (Điều 6 Thông tư 205/2013/TT-BTC ).

Về thủ tục khấu trừ thuế TNDN nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam, được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC .

Đối với số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp kê khai vào Phụ lục 03-4/TNDN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC và thể hiện tại Chỉ tiêu C15 trên Tờ khai quyết toán thuế mẫu 03/TNDN ban hành kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC.


Nguồn Luatvienam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều