mn ơi giúp mình bài này với ạ

  • Thread starter Hà Suly
  • Ngày gửi
H

Hà Suly

Sơ cấp
9/9/21
1
0
1
20
mn ơi giúp mình với ạ
Trong quá trình kiểm tra chi tiết, KTV phát hiện Công ty Hoa Mai bán một lô hàng vào ngày 30/12/2020 theo phương thức vận chuyển đến tận kho người mua. Giá bán của lô hàng là: 250 triệu đồng, giá vốn của lô hàng là: 210 triệu đồng, thuế suất 10%. Hàng đang bốc lên xe, đang vận chuyển tới người mua, chưa có xác nhận về giao nhận hàng. Thủ kho công ty Hoa Mai đã căn cứ vào phiếu xuất kho ghi vào thẻ kho, còn kế toán đã ghi sổ doanh thu, nợ phải thu, thuế GTGT đầu ra phải nộp, hàng tồn kho và giá vốn hàng bán năm 2020 theo số tiền trên.
a. Phân tích rõ nội dung của sai phạm trong hạch toán của công ty và chỉ ra sai phạm đó ảnh hưởng đến những thông tin tài chính nào, ở đâu và ảnh hưởng như thế nào?
b. Với giả thiết sai phạm là trọng yếu, hãy nêu kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính có liên quan.
c. Nếu sai phạm trên là trọng yếu, KTV đưa ra bút toán điều chỉnh nhưng đơn vị không chấp nhận điều chỉnh thì KTV sẽ phát hành báo cáo kiểm toán dạng gì? Vì sao?
 

Xem nhiều