Tính giá thành phẩm

  • Thread starter T. Hang
  • Ngày gửi
T. Hang

T. Hang

Sơ cấp
7/9/21
2
1
3
19
1631623053674.png
Anh/Chị/Bạn cho em/mình hỏi câu khoanh đỏ em chưa rõ sẽ dùng vào chỗ nào để tính giá thành ạ, sao em thấy kết chuyển tuần tự thì phải xong quy trình 1 xong rồi chuyển sang PX2 thì có chi phí của PX1 100% gồm NVLTT, NCTT, SXC + CP PX2 (...;...;...).
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,283
1,496
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cái đó dể tính mức độ hoàn thành với các khoản mục chi phí chế biến trong sản phẩm dở dang (tính sản phẩm tương đương của sản phẩm dở dang).
 

Xem nhiều