Sắp có thêm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (11 trang)

Chính phủ vừa thông qua thêm nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19.
Trong đó, đáng chú ý là một số giải pháp cắt giảm chi phí và tháo gỡ khó khăn tài chính cho doanh nghiệp, người lao động, như:
- Giảm mức đóng BHXH hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ BHXH ngắn hạn;
- Miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và 2021;
- Miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên và xem xét giảm mức đóng phí công đoàn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch trong năm 2021 và 2022;
- Nhanh chóng hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ;
- Tiếp tục gia hạn nộp thuế TTĐB đến hết 2021 và xem xét giảm phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước;
- Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh đối với doanh nghiệp lữ hành;
- Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
- Tiếp tục giảm lãi suất cho vay để phục hồi sản xuất, kinh doanh;
- Bổ sung đối tượng được miễn, giảm, giãn nợ vay ngân hàng;
- Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp;
- Nới lỏng một số điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
- Cho phép thỏa thuận tăng hạn mức (số giờ) tăng ca/tháng nhưng vẫn phải đảm bảo không quá 300 giờ/năm;
- Chấp nhận thanh toán BHYT đối với hoạt động khám chữa bệnh từ xa;
 

Đính kèm

  • NQ105-09092021CP..docx
    93.4 KB · Lượt xem: 1
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều