Cho nhân viên vay tiền vẫn phải phát hành hóa đơn khi thu lãi nhưng được miễn thuế GTGT

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Điều kiện hạch toán chi phí lãi vay hiện nay vẫn được căn cứ theo quy định tại khoản 2.17, 2.18 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC , gồm:

- Lãi vay phát sinh sau thời điểm đã góp đủ vốn điều lệ;

- Lãi suất không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do NHNN công bố;

- Phục vụ cho sản xuất kinh doanh và có đủ hóa đơn chứng từ.

Đối với trường hợp Công ty cho các cá nhân trong Công ty vay tiền thì đây được coi là "cho vay riêng lẻ", thuộc diện không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải phát hành hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ thu lãi tiền vay, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi, gạch chéo (điểm b khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ).
 

Xem nhiều