Năm 2022, thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
335
92
28
webketoan.com.vn
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Công văn 3270/LĐTBXH-TTr ngày 27/9/2021 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022.

Theo đó, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, năm 2022 tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, các cơ sở giáo dục (chú trọng các trường đại học, cao đẳng) trên địa bàn quản lý.

Việc thanh tra sẽ do do ngành LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh đó, với lĩnh vực người có công, từ năm 2022 cũng bắt đầu triển khai toàn quốc thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các địa phương chưa thực hiện tự kiểm tra, rà soát hoặc tự kiểm tra, rà soát chưa đạt yêu cầu.

Về lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản lộ thiên, sản xuất xi măng.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; các quy định về cấp phép và cho thuê lại lao động; việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều