Doanh nghiệp phá sản có được xóa nợ thuế?

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
262
83
28
webketoan.com.vn
Do công ty kinh doanh không hiệu quả nên đang nợ tiền thuế. Hiện tại, công ty đang tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản. Vậy công ty tôi có được xóa nợ tiền thuế không? Nếu có hồ sơ xóa nợ tiền thuế được quy định như thế nào?

Điều 65 Văn bản hợp nhất Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH quy định về trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định của luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.

Điều 66 văn bản hợp nhất Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH quy định hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

1. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

2. Quyết định tuyên bố phá sản đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản;

3. Các tài liệu liên quan đến việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Nếu công ty của bạn bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
Hồ sơ xóa nợ tiền thuế được thực hiện theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên.


Nguồn: Luatvietnam.net
 

Xem nhiều