Môi giới vận tải quốc tế có được hưởng thuế GTGT 0%?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Việc xuất hóa đơn và áp dụng thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế sẽ phụ thuộc khách hàng được môi giới là công ty nước ngoài hay công ty Việt Nam.

Theo đó, sẽ xuất hóa đơn thương mại và được hưởng thuế GTGT 0% nếu khách hàng là công ty nước ngoài, đồng thời đáp ứng các điều kiện tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp không được hưởng thuế GTGT 0% tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC .

Tuy nhiên, nếu khách hàng là công ty Việt Nam thì phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10%, không được hưởng thuế suất 0%.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều