Chi phí cách ly của chuyên gia nước ngoài có được trừ khi tính thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
245
79
28
webketoan.com.vn

Chuyên gia nước ngoài (như nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp…) phải tự chi trả chi phí cách ly tập trung tại Việt Nam. Vậy chi phí này có được trừ khi tính thuế không?


Chi phí cách ly của chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam

Theo yêu cầu phòng, chống dịch, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly y tế tập trung tại khách sạn, resort (không cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội…).

Theo đó, Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 quy định, đối tượng này phải tự chi trả các chi phí sau:
- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly;
- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành;
- Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.
Những người này phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.
Lưu ý:
Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) không phải cách ly y tế tập trung song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (theo Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020).

Chi phí cách ly của chuyên gia có được trừ khi tính thuế?

Căn cứ:

- Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC;

- Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC;

- Điểm a Điều 1 Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

- Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

- Đối với khoản chi mua vé máy bay cho chuyên gia nước ngoài, nếu khoản chi phí được thực hiện theo quy định tại điểm 2.9 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

- Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi phí này được thực hiện theo quy định tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trường hợp chuyên gia nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động.

Khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều