Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
247
79
28
webketoan.com.vn
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, thủ tục, biểu mẫu... thực hiện chính sách giảm mức đóng BHTN (cho doanh nghiệp) và chi trợ cấp từ quỹ BHTN (cho người lao động) gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP .

Theo đó, các doanh nghiệp đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021 gặp khó khăn do dịch sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Cơ quan BHXH sẽ tự giảm đóng BHTN hàng tháng cho doanh nghiệp.

Đối với người lao động, chỉ được hưởng trợ cấp từ quỹ BHTN nếu còn đang đóng bảo hiểm đến thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng đóng do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 - 30/9/2021.

Tuy nhiên, người lao động được trợ cấp không bao gồm những người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức trợ cấp sẽ dao động từ 1,8 - 3,3 triệu đồng, trong đó mức tối thiểu 1,8 triệu áp dụng với người có thời gian đóng bảo hiểm dưới 12 tháng và mức tối đa 3,3 triệu áp dụng với người có thời gian đóng bảo hiểm từ đủ 132 tháng trở lên.
 
  • Like
Reactions: Huyền Mia
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Similar threads

Xem nhiều