Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT sẽ được hưởng thuế GTGT 0% khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan (PTQ).

Các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng và các loại bảo hiểm khác liên quan đến con người thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Điều 4 Thông tư 09/2011/TT-BTC, khoản 7 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Theo đó, trường hợp Công ty bán bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng... cho các doanh nghiệp, cá nhân trong khu PTQ thì được hưởng thuế GTGT 0% (nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC).
 

Xem nhiều