Hợp đồng với thực tập sinh có phải là Hợp đồng lao động?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Theo quy định của Luật lao động số 45/2019/QH14 hiện hành, vẫn chưa có quy định nào điều chỉnh vấn đề doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập.

Tuy nhiên theo quy định của Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 34/2018/QH14
“Điều 12. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

6. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Luật giáo dục số 43/2019/QH14
Điều 93. Trách nhiệm của xã hội

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:
a) Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học;

thì DN có trách nhiệm và nghĩa vụ tiếp nhận thực tập sinh đang học tại các trường đại học / cao đẳng / ..., tạo điều kiện cho sinh viên thực tập hay nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên thực hành các kiến thức đã được học tại trường. Mối quan hệ này không phải là đào tạo nghề hay thuê lao động, nên không cần phải tiến hành ký kết Hợp đồng đào tạo nghề hay Hợp đồng lao động với thực tập sinh.

Có thể hiểu, nếu DN nhận thực tập sinh theo hình thức trên thì việc nhận thực tập sẽ được điều chỉnh bởi Luật giáo dục đại học Luật giáo dục mà không bị điều chỉnh bởi Luật lao động. Như vậy DN có thể nhận sinh viên vào thực tập theo thời hạn mà doanh nghiệp và sinh viên thỏa thuận với nhau. Hai bên có thể ký kết một Thỏa thuận thực tập và quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các bên trong thời gian thực tập.

Luật giáo dục đại họcLuật giáo dục không quy định rõ trách nhiệm phải trả thu nhập trong quá trình DN nhận sinh viên thực tập. Tuy nhiên, nếu DN có chi trả thù lao thì DN phải khấu trừ và nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN.

Luật BHXH, BHTN hay BHYT cũng không quy định bắt buộc đối với mối quan hệ thực tập này. Tuy nhiên, nếu xét thấy cần thiết, DN có thể mua bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Like
Reactions: P.T.Quyen
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO