Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Theo điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản tiền ăn ca, ăn trưa của người lao động được miễn tính thuế TNCN nếu mức chi phù hợp với quy định.

Lương tăng ca cũng được miễn tính thuế TNCN; tuy nhiên chỉ miễn thuế phần chênh lệch so với mức lương bình thường (điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Các khoản thu nhập sau đây phải tính thuế TNCN theo tỷ lệ 10%: thu nhập trả cho người lao động không ký hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng và thu nhập chi trả sau thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều