Có được gia hạn nộp thuế TNDN 2021 theo năm tài chính?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
619
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch.
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch được gia hạn nộp thuế quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thời hạn nộp thuế TNDN được gia hạn năm 2021 sẽ được xác định phù hợp với kỳ tính thuế (năm dương dịch hoặc năm tài chính) mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, các loại thuế và tiền thuê đất của năm 2021 được ân hạn nộp theo thời hạn sau đây:

- Thuế GTGT phải nộp của các tháng 3, 4, 5 và 6/2021: được ân hạn 5 tháng

- Thuế GTGT phải nộp của tháng 7/2021: được ân hạn 4 tháng

- Thuế GTGT phải nộp của tháng 8/2021: được ân hạn 3 tháng

- Thuế TNDN tạm nộp của quý I và II/2021: được ân hạn 3 tháng

- Thuế GTGT và thuế TNCN năm 2021 của hộ cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp đến 30/12/2021

- Tiền thuê đất phải nộp của kỳ đầu năm 2021 được ân hạn nộp 6 tháng tính từ 31/5/2021

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều