Căn cứ tính thuế, kê khai và quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Việc tính thuế, khai nộp, quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được thực hiện theo các quy định sau đây:

- Tiêu chí xác định cá nhân cư trú, căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Kỳ tính thuế đối với lao động nước ngoài là cá nhân cư trú, xác định theo điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thuế, thực hiện theo điểm b.3 khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Thời hạn, căn cứ quyết toán thuế, áp dụng theo điểm e.2 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Nguồn: Luatvietnam.net
 

Xem nhiều