Hạch toán hàng gửi đi bán, nhiều mặt hàng

  • Thread starter NĐNhậtMỹ
  • Ngày gửi
N

NĐNhậtMỹ

Sơ cấp
12/10/21
2
3
3
19
Đề: Xuất hàng gửi đi bán gồm 2.500 sản phẩm A và 2.500 sản phẩm B, đơn giá bán sản phẩm A là 120.000đ/sp, đơn giá bán sản phẩm B là 160.000đ/sp, thuế GTGT 10%.
Cho e hỏi khi định khoản TK 157 có ghi là 157A và 157B hay chỉ cần ghi 157 ???
 

Xem nhiều