Bán chứng khoán được miễn thuế GTGT nhưng phải trích nộp thuế TNDN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36677/CTHN-TTHT ngày 28/9/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng… đều thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (điểm d khoản 8 Điều 4, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, trong đó thu nhập từ chuyển nhượng khoán chịu thuế theo Điều 15; khoản thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng hạch toán vào thu nhập khẩu theo Điều 7.
 

Đính kèm

  • CV36677-28092021CTHN..pdf
    233.4 KB · Lượt xem: 1
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO