Lưu ý điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Công văn số 944/TCT-CS ngày 1/4/2021 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, dự án đang trong giai đoạn đầu tư được xét hoàn thuế GTGT đầu vào khi có số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu trở lên.

Riêng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi kết thúc giai đoạn đầu tư, Tổng cục Thuế lưu ý, trên tờ khai mẫu 02/GTGT của kỳ kết thúc đầu tư, doanh nghiệp phải khai số thuế chưa khấu trừ hết vào chỉ tiêu "Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn".

Trường hợp chưa kê khai chỉ tiêu nêu trên, doanh nghiệp phải khai bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Doanh nghiệp được lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều