Hóa đơn dịch vụ khám bệnh vẫn phải có "số lượng" và "đơn giá"

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
247
79
28
webketoan.com.vn
- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn;

- Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ khám bệnh gồm khám lâm sàng, X quang , City ... thì khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn cho khách hàng, Công ty phải ghi rõ từng loại dịch vụ trên tờ hóa đơn, ghi đầy đủ các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền theo quy định, riêng cột "đơn vị tính" không nhất thiết phải ghi.
 
  • Like
Reactions: pewpew
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều