Giảm 30% thuế TNDN và GTGT, miễn thuế TNCN quý 3 và 4/2021

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTV Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Các chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2021 mà doanh nghiệp sẽ được hưởng theo Nghị quyết này gồm có:
- Giảm 30% thuế TNDN năm 2021, nếu doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ và giảm so với năm 2019.
- Giảm 30% thuế GTGT phát sinh từ 1/11/2021 - 31/12/2021 đối với các HHDV sau: vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất bản (trừ xuất bản phần mềm), điện ảnh, nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí... trừ các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.
- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020.
Riêng hộ cá nhân kinh doanh, sẽ được miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phát sinh từ sản xuất, kinh doanh trong các tháng của quý III và IV năm 2021, nếu kinh doanh tại địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch. Tuy nhiên, thu nhập miễn thuế không bao gồm thu nhập liên quan đến phần mềm, sản phẩm, dịch vụ thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Đính kèm

  • NQ406-19102021UBTVQH..pdf
    174.1 KB · Lượt xem: 6
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều