Đại lý phát hành trái phiếu có nộp thuế GTGT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Công văn số 37639/CTHN-TTHT ngày 1/10/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động đại lý phát hành trái phiếu.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trường hợp hoạt động kinh doanh đại lý phát hành trái phiếu được xác định là kinh doanh chứng khoán theo pháp luật về chứng khoán thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo điểm c khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều