Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
694
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37635/CTHN-TTHT ngày 1/10/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế của chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC , các chi nhánh ngoài tỉnh sẽ phải tự nộp hồ sơ khai phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với thuế GTGT, thuế TNDN, được kê khai tập trung tại trụ sở chính nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc đồng thời không phát sinh hoạt động bán hàng. Nếu phát sinh bán hàng và có doanh thu, chi nhánh phải tự nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC , Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

Về thuế nhà thầu, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC, chi nhánh phải chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trong các trường hợp sau:

- Mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu/hợp đồng thầu phụ;

- Mua hàng hóa theo hình thức XNK tại chỗ hoặc theo các điều khoản incoterms;

- Phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều