Hồ sơ thuế được khai bổ sung trong thời hạn 10 năm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 38266/CTHN-TTHT ngày 6/10/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế có sai sót là trong vòng 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp khi khai bổ sung hồ sơ thuế làm phát sinh tiền thuế nộp thừa thì được bù trừ với tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào kỳ tiếp theo hoặc đề nghị hoàn trả (nếu đủ điều kiện).

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều