ANH/CHỊ GIÚP EM HẠCH TOÁN CÂU 1 CHỖ GIẢ SỬ Ạ. EM CÁM ƠN!

  • Thread starter ĐÀO NGUYÊN NGUYỆT MINH
  • Ngày gửi
Đ

ĐÀO NGUYÊN NGUYỆT MINH

Sơ cấp
27/10/21
1
0
1
29
Công ty Thiên Trang có kỳ kế toán năm, năm tài chính kết thúc 31/12, được phép phát hành trái phiếu công ty để huy động vốn đầu tư mở rộng sản xuất.
Ngày 31/12/N-1 công ty phát hành 1.000 trái phiếu thường theo mệnh giá 1.000.000 đ/ trái phiếu, đã thu tiền mặt, kỳ hạn 5 năm - đáo hạn 31/12/N+4, lãi suất 8,4%/năm, trả lãi hàng năm vào 31/12. Chi phí phát hành trái phiếu (không phân bổ dần) tính theo tỷ lệ 0,02% giá phát hành đã thanh toán bằng chuyển khoản. Công ty phát hành trái phiếu để vay vốn dùng riêng cho hoạt động đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng. Chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa vào giá trị công trình xây dựng. Công ty không lập báo cáo tài chính giữa niên độ. Ngày 31/12/N chi tiền mặt thanh toán lãi cho các trái chủ kỳ đầu. Ngày 31/12/N+4, chi tiền mặt thanh toán nợ gốc khi đáo hạn và lãi kỳ cuối. Yêu cầu:
1. Tính toán, ghi bút toán tình hình trên. Giả sử cuối tháng 7/N+1 hoàn thành công trình này bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Lập lại yêu cầu 1, với trái phiếu có chiết khấu – giá phát hành 990.000 đ/trái phiếu.
3. Lập lại yêu cầu 1, với trái phiếu có phụ trội – giá phát hành 1.020.000 đ/trái phiếu​
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
Giả sử cuối tháng 7/N+1 hoàn thành công trình này bàn giao đưa vào sử dụng.
Câu này em có thể hiểu là đề bài cung cấp thêm dữ kiện về lãi trái phiếu được vốn hoá. Trái phiếu phát hành 5 năm, lãi trả vào ngày kết thúc niên độ.
Tại thời điểm hoàn thành công trình, nhận bàn giao đưa vào sử dụng thì kế toán cần trích trước lãi phải trả (từ khi phát hành trái phiếu cho đến khi hoàn thành công trình) vào nguyên giá công trình nhà xưởng.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều