Thread watched Giúp đỡ: Giải bài tập về Kế toán ngân hàng

  • Thread starter Nhi02
  • Ngày gửi
N

Nhi02

Sơ cấp
27/10/21
5
1
3
21
sap thi roi mng giup em voi ạ
Bài 4: (CLO3) Ngân hàng ABC đồng ý duyệt hạn mức tính dụng ngắn hạn cho Cty N trong năm 20xx là 1tỷ đồng, lãi suất cố định suốt kỳ hạn 18%/năm; tài liệu như sau:

· 1/1 ký khế ước nhận nợ 500trđ và chuyển trả tiền nhập hàng hóa cho Cty B có mở TK tiền gởi tại ngân hàng cùng hệ thống.

· 14/2 ký khế ước nhận nợ 400trđ để mua hàng hóa của cty C (có mở tài khoản cùng ngân hàng với cty N)

· 1/3 bán hết 4/5 lô hàng ở nghiệp vụ 1, người mua nộp tiền vào TK của Cty N:500trđ.

· 1/5 tiếp tục bán lô hàng hóa còn lại của NV1, người mua thanh toán bằng Sec bảo chi, cty N nộp vào NH 120trđ.

· 1/7 ký khế ước nhận nợ của Cty C để trả tiền nhập kho hàng hóa của Cty C và bán hết lô hàng nhập ở NV2, Cty D (có mở TK tại NH XYZ, có tham gia thanh toán bù trừ) thanh toán bằng CK 500trđ.

· 31/12/20xx bán hết toàn bộ hàng hóa cho cty Q ( có mở TK tại Ngân hàng XYZ, có tham gia thanh toán bù trừ) thanh toán bằng CK 1.000trđ.

NH KLB tính lãi dự thu, lãi dự trả vào ngày cuối tháng, thu nợ bằng cách trừ vào số tiền bán hàng của CTY N. Hãy xác định số tiền trong TK TG của cty N, biết lãi suất không kỳ hạn 1,2%/năm.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều