Thread watched Thread watched Giúp đỡ: Giải bài tập về Kế toán ngân hàng

  • Thread starter Nhi02
  • Ngày gửi
N

Nhi02

Sơ cấp
27/10/21
5
1
3
21
sap thi roi mng giup em voi ạ
Bài 7 : Cho biết những phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.

1. Hàng quí, kế toán ngân hàng lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với cho vay tổ chức kinh tế, kế toán hạch toán:

Nợ TK 871/Có TK 219

2. Hàng quí, kế toán ngân hàng lập dự thu đối với cho vay tổ chức kinh tế, kế toán hạch toán:

Nợ TK 394/Có TK 702

3. Khi khách hàng không thanh toán gốc đứng hạn, kế toán chuyển nợ sang nợ nhóm 2, dừng dự thu và đồng thời thoái thu lãi đã dự thu từ những kỳ trước nhưng chưa thu được, kế toán ghi:

Nợ TK 702/Có TK 394 và Nợ 941

4. Khi thu lãi phạt do thanh toán gốc trễ hạn, kế toán ghi:

Nợ TK 4211/Có TK 79

5. Khi sử dụng quỹ dự phòng cụ thể nợ phải thu khó đòi để xóa nợ nhóm 5, kế toán ghi:

Nợ TK 2112(5)/Có TK 2191
 
Webketoan PRO

Xem nhiều