giúp em một số câu hỏi này ạ

  • Thread starter Luongcamtien
  • Ngày gửi
L

Luongcamtien

Sơ cấp
30/10/21
3
1
3
21
3. Khoản chi nào sau đây được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

A. Phần trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh từ tổ chức kinh tế không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

B. Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

C. Phần trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh từ cá nhân vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

D. a, b và c đều đúng.

4. Công ty A chuyên kinh doanh thực phẩm có mua 01 ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ kinh doanh, có hóa đơn giá trị gia tăng, giá mua chưa thuế giá trị gia tăng 1,5 tỷ đồng, thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, lệ phí trước bạ và phí làm thủ tục đăng ký xe 120 trđ, tất cả thanh toán bằng chuyển khoản. Nguyên giá xe Ô tô được trích khấu hao theo quy định thuế Thu nhập doanh nghiệp:

A. 1,5 tỷ đồng

B. 1,62 tỷ đồng

C. 1,65 tỷ đồng

D. 1,6 tỷ đồng
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều