mn ơi cho e hỏi với ạ

  • Thread starter hanhhhhhh
  • Ngày gửi
hanhhhhhh

hanhhhhhh

Sơ cấp
1/11/21
1
0
1
20
nếu đề bài là " Tính vào chi phí các khoản trích theo lương theo tỷ lệ qui định của các bộ phận" thì có TK 334 k ạ và
nếu không có tk 334 thì e có cần tính trích theo lương để trừ vào 334 lúc cuối kỳ k ạ vì ở trên chúng e cũng tính lương
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
20/10/17
1,259
566
113
29
Không hiểu câu hỏi này lắm
Các khoản trích theo lương sẽ hạch toán làm 2 phần:
Phần 1: Trừ vào lương NLĐ hạch toán Nợ TK 334/Có 338...
Phần 2: Trừ vào chi phí doanh nghiệp hạch toán Nợ TK 6.../ Có 338...
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều