Bị cắt giảm 10% lao động vẫn được hoãn đóng phí công đoàn đến 31/12/2021

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2946/TLĐ-TC ngày 26/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định nới lỏng điều kiện lùi thời hạn đóng kinh phí công đoàn năm 2021 (đến hết ngày 31/12/2021) đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 so với hướng dẫn tại Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021.

Theo đó, các doanh nghiệp bị cắt giảm lao động do ảnh hưởng dịch từ 10% so với thời điểm tháng 1/2021 cũng sẽ được lùi đóng kinh phí công đoàn năm 2021 đến ngày 31/12/2021, thay vì trước đây chỉ áp dụng với doanh nghiệp bị cắt giảm từ 50% lao động.

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 11/HD-TLĐ ngày 1/10/2020, năm 2021, các công đoàn cơ sở (tại doanh nghiệp) sẽ được trích lại 71% phí công đoàn và 60% đoàn phí để sử dụng.

Theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2020, 2% phí công đoàn của năm 2021 sẽ trích nộp dựa trên mức tiền lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng đầu năm 2020 nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH. Riêng đoàn phí công đoàn (do đoàn viên đóng) tính theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ có dưới 10 lao động, chưa thành lập công đoàn, tạm thời chưa bị thu phí công đoàn trong năm 2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều