Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
619
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4175/TCT-KK ngày 1/11/2021 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC, đối với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng, chỉ được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu trong tháng có phát sinh doanh thu xuất khẩu và số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không phát sinh doanh thu xuất khẩu trong tháng hoặc số thuế đầu vào chưa khấu trừ dưới 300 triệu đồng thì không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: hoangoanhnguyen
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
D

doxuanquang

Sơ cấp
8/11/05
25
3
3
50
123langyen-HBT-HNoi
Công văn số 4175/TCT-KK ngày 1/11/2021 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC, đối với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng, chỉ được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu trong tháng có phát sinh doanh thu xuất khẩu và số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không phát sinh doanh thu xuất khẩu trong tháng hoặc số thuế đầu vào chưa khấu trừ dưới 300 triệu đồng thì không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều