Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
619
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 41616/CTHN-TTHT ngày 25/10/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với đối tác nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở các hợp đồng, thỏa thuận với bên Việt Nam thì phải chịu thuế nhà thầu, ngay cả khi không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Nếu tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế thì bên Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều