Phân bổ chi phí sản xuất chung phải nhất quán giữa các kỳ kế toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
619
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12410/BTC-QLKT ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung.

Theo Bộ Tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC được áp dụng thống nhất, không phân biệt lĩnh vực, ngành nghề hoạt động nên không có quy định riêng về tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cho lĩnh vực chế biến khoáng sản.

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ cũng như các yếu tố liên quan để phân tích, đánh giá, xác định và lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cho phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán (điểm e khoản 1 Điều 87 Thông tư 200/2014/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều