Tổng hợp những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế do ảnh hưởng dịch

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12279/BTC-CST ngày 27/10/2021 của Bộ Tài chính về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Khá nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc trình ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và 2021.

Cụ thể, trong năm 2020 có các chính sách sau:

- Gia hạn nộp thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và tiền thuê đất;

- Giảm thuế TNDN năm 2020;

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 2025;

- Nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN;

- Giảm tiền thuê đất năm 2020;

- Giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết 31/12/2020;

- Giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến 31/12/2020;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ phòng chống dịch;

- Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ

- ...

Trong năm 2021 có các chính sách sau:

- Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021;

- Tiếp tục giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021;

- Cho phép hạch toán khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi phòng chống dịch;

- Tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí năm 2021;

- Giảm 30% thuế TNDN năm 2021; giảm 30% thuế GTGT; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, 2021 cho doanh nghiệp bị lỗ;

- Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021;

...

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều