Công ty liên doanh đồng kiểm soát

  • Thread starter ngannnhfr
  • Ngày gửi
ngannnhfr

ngannnhfr

Sơ cấp
8/11/21
1
0
1
21
Em có 2 câu hỏi về công ty liên doanh đồng kiểm soát, mng giải đáp hộ em với ạ
1. Tỷ lệ vốn góp của 1 bên tham gia công ty liên doanh đồng kiểm soát ảnh hưởng như thế nào tới phương pháp kế toán các nghiệp vụ góp vốn của công ty đó vào công ty liên doanh
2. Phân biệt sự khác nhau về phương pháp kế toán tại bên góp vốn liên doanh (trong công ty liên doanh đồng kiểm soát) trong các trường hợp sau:
- Rút bớt vốn liên doanh, làm cho tỉ lệ vốn góp trong công ty liên doanh giảm xuống còn 45%
- Rút bớt vốn liên doanh, làm cho tỉ lệ vốn góp trong công ty liên doanh giảm xuống còn 15%
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
Em có 2 câu hỏi về công ty liên doanh đồng kiểm soát, mng giải đáp hộ em với ạ
1. Tỷ lệ vốn góp của 1 bên tham gia công ty liên doanh đồng kiểm soát ảnh hưởng như thế nào tới phương pháp kế toán các nghiệp vụ góp vốn của công ty đó vào công ty liên doanh
2. Phân biệt sự khác nhau về phương pháp kế toán tại bên góp vốn liên doanh (trong công ty liên doanh đồng kiểm soát) trong các trường hợp sau:
- Rút bớt vốn liên doanh, làm cho tỉ lệ vốn góp trong công ty liên doanh giảm xuống còn 45%
- Rút bớt vốn liên doanh, làm cho tỉ lệ vốn góp trong công ty liên doanh giảm xuống còn 15%
Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài.

Khi đầu tư dưới hình thức góp vốn vào đơn vị khác (do bên được đầu tư huy động vốn), tài sản của bên góp vốn được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán của bên nhận vốn góp;

Khi đầu tư dưới hình thức mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác (mua lại phần vốn của chủ sở hữu), tài sản của bên mua (bên đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn góp) được chuyển cho bên bán (bên chuyển nhượng vốn góp) mà không được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán của đơn vị phát hành công cụ vốn (bên được đầu tư).

Kế toán dùng TK222 để ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi hai bên cùng góp vốn và thành lập pháp nhân liên danh liên kết mới.

Khi nhà đầu tư không còn quyền đồng kiểm soát thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên doanh hoặc khi nhà đầu tưkhông còn ảnh hưởng đáng kể thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên kết. => kết chuyển khoản đầu tư từ TK222 sang TK228 - Đầu tư khác.

Bạn tham khảo thêm thông tin tại link sau
 
Webketoan PRO

Similar threads

Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều